featured-article-image
✏️ Opdracht 3

Filmplan

Downloads van deze opdracht

Inleiding

Je gaat nu aan de slag met je commercial plannen. Wat ga je met je filmpje promoten en hoe? Hoe maak je hier een verhaal van?

Jouw filmplan bestaat in totaal uit:

 1. Synopsis
  Samenvatting van het verhaal welke je in jullie commercial willen vertellen
 2. Storyboard
  Visueel overzicht welke camerabewegingen je in welk shot wil gebruiken
 3. Planning
  Overzicht wie wat en wanneer gaat doen, inzichtelijk voor jullie zelf en voor de docent

Voorbeelden

Een commercial heeft als doel iets aantrekkelijk te maken. Je wilt als maker dat de kijker naar het product verlangt of er naartoe wil gaan. Je kan natuurlijk van uit helemaal niets beginnen, maar er zijn ook veel commercials die je als inspiratie kan gebruiken

Soort: Inspirerend mini-verhaal

Soort: Humor

 

Soort: Sfeerimpressie

Soort: Sluwe verkopers

Soms worden commercials ook zo gemaakt dat ze zo opvallend zijn (bv door herhaling van het product in beeld) dat het product in je hersens staat opgeslagen.

Als je vervolgens het product in de winkel ziet, wil je het (onbewust) kopen. Het meest bekende voorbeeld hiervan zijn de Tellsell commercial.

Onderdeel 1: Synopsis

Dit is een korte samenvatting van waar je film over gaat. Het gaat hierbij niet over details zoals camerastandpunten, maar je vertelt in grote lijnen waar de film over zal gaan.

Een goed voorbeeld van een synopsis:

Neem eerst de volgende beslissingen:

 • Maak je de film over een product of over een plek?
 • Wat voor commercial ga je maken (humoristisch, inspirerend, informatief, sfeer…)?
 • Kies je uit 1 van de verhaalkaders of heb je een eigen idee? Overleg het met je docent.

Als je bovenstaande vragen helder hebt, schrijf je de synopsis.

Download

Download het document ‘Synopsis template’ bovenin de pagina

Onderdeel 2: Storyboard

Hoe zie je het filmpje voor je? Wat is belangrijk om te laten zien en wat niet?

Een storyboard zorgt ervoor dat je alvast nadenkt over hoe je het wilt filmen én dat je tijdens de opnames een houvast hebt. Maar een mooi shot ter plekke bedenken is altijd goed! Het is beter dat je te veel hebt dan te weinig als je uit- eindelijk gaat monteren.

 

Omcirkel op het storyboard het shot, standpunt/beweging die je gaat toepas- sen.

Hieronder staan enkele verhaalkaders die je kunt gebruiken ter inspiratie:


Verhaal 1

Verzin een product vergelijkbaar met een bestaand product. Bedenk waarom jouw product beter is.

Begin: Wat is de situatie met het ‘normale’ product?
Midden: Wat is de situatie met het nieuwe, betere product?
Einde: Iedereen kan een beter leven hebben met het nieuwe product.


Verhaal 2.

Begin: We zien 1 of meerdere mensen in een vervelende situatie
Midden: Er wordt een product of plek ‘ontdekt’ waardoor alles beter wordt.
Einde: Het product helpt daadwerkelijk.


Verhaal 3.

Begin: Er ontbreekt iets in iemands leven
Midden: Hij besluit zijn leven te verbeteren
Einde: Hij gebruikt een product waarmee dit lukt

Optioneel: eindig met een slogan; een pakkende zin waarmee je het product verkoopt.

Onderdeel 3: Planning

Welke shots ga je waar filmen? Hoeveel tijd neem je hiervoor? Wat heb je no- dig? Vul het

Download

Download het worddocument ‘Planning.docx’ hieronder, OF uit de lesmap.

Updated on februari 20, 2020

Related Articles