LJ1 - Doeboek

LJ1 - Doeboek

In deze lessenserie ga je in een groepje een doeboek maken in Adobe Indesign. Je gebruikt hiervoor ook Photoshop en Illustrator